Management Assistant ref 21 64 STAF CGS B

Bedrijfsnaam: 
Vlaamse Milieumaatschappij
Bedrijfsomschrijving: 
Beste Kunnen jullie volgende vacature publiceren op jullie website en verwijzen naar de site van Werken voor Vlaanderen met onderstaande link. https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/management-assistant-ref-21-64-363a98
Job
Sector: 
Overheid en social profit
Jobtype: 
Jobaanbieding
Jobinhoud: 

Als Management Assistant van de Administrateur Generaal (AG) van de Vlaamse Milieumaatschappij krijg je een boeiende job met uitdagingen en verantwoordelijkheden op het vlak van communicatie, organisatie en administratie. Je staat in voor de administratieve ondersteuning van de AG en zijn staf.

Het gaat over een allround takenpakket waarbij je zelfstandig kan werken. Je moet administratief sterk zijn, mee zijn met de nieuwste communicatietechnologieën en kunnen werken met sociale media (twitter, Facebook, LinkedIn).

De taak bestaat onder meer uit:

 • Agendabeheer AG (bij wijzjgingen zelfstandig de betrokkenen informeren, afspraken verzetten,…)
 • Zelfstandig afspraken in de agenda van de AG kunnen plannen
 • Behandelen mails en archiveren mails AG volgens afspraken en richtlijnen
 • Sorteren en filteren post
 • Organiseren van meetings en webinars (datum zoeken, locatie vastleggen, zorgen voor drank en broodjes…)
 • Verslagen maken van vergaderingen
 • Permanentie verzorgen van het secretariaat
 • Administratieve taken verzorgen (praktische afhandeling van dienstreizen, vorming, ..)
 • Mee instaan voor administratieve taken van de staf AG
 • Mee instaan in het proces voor de behandeling parlementaire vragen
 • Mee instaan voor de behandeling van publieksvragen
Gewenst profiel: 
 • Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 • Je bent in het bezit van een bachelor,  diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bij voorkeur management assistant of communicatie).
 • Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.
 • Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl
 • Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 • Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be
Wij bieden: 
 • Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.
Hoe solliciteren?: 

Solliciteren kan je door het online sollicitatieformulier in te vullen op de website www.werkenvoorvlaanderen.be.  Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 27 oktober 2021.

Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.

Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij n.vancauter@vmm.be  tel: 053 72 67 08/ 0477 83 18 06 of s.vanwassenhove@vmm.be tel : 053 72 67 16/ 0474 16 32 00

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Katrien Smet tel: 0473 99 28 70 of via e-mail k.smet@vmm.be

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be  

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je op onze site op https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid.

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Deadline: 
11/10/2021 - 15:00 tot 27/01/2022 - 23:45