leerkracht lager onderwijs - eerste jaar

Bedrijfsnaam: 
Basisschool De Key
Job
Sector: 
Onderwijs en vorming
Jobtype: 
Jobaanbieding
Jobinhoud: 

Jobgerelateerde competenties

 • De familie en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind
 • Schoolraden, klassenraden, ... organiseren en voorzitten
 • Pedagogische methodieken toepassen
  Basiskennis aanleren (taal, wiskunde, wetenschappen, …)
 • Het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde, aankleding, ...)
 • Bevoorradingsnoden vaststellen en bestellingen opmaken (producten, benodigdheden, ...)
 • Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
 • Informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...)
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, ...
 • Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen
 • Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen
  De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...)
 • De toepassing van het interne reglement, de veiligheidsvoorschriften en de gedragsregels controleren
  De veiligheidsuitrusting, de lokalen en het materiaal nakijken

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Leervermogen hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress
Gewenst profiel: 
 • Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs
 • Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs
Wij bieden: 
 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Voltijds
 • Dagwerk
Hoe solliciteren?: 

Via e-mail:directie.de.key@ringscholen.be

Per telefoon: 02 532 33 65

Deadline: 
17/02/2021 - 17:30 tot 18/05/2021 - 17:30