Klachtenbehandelaar juridische dienst ACV te Brussel of Leuven (m/v)

Bedrijfsnaam: 
Brussels Verbond der Christelijke Vakverenigingen
Bedrijfsomschrijving: 
Het ACV is al meer dan 130 jaar een sterke syndicale beweging en uitgegroeid tot een invloedrijke en gerespecteerde sociale partner en een organisatie gekend voor haar diensten. Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,7 miljoen leden, ook de collega's van de juridische dienst. Zij staan in voor de juridische procedures bij arbeidsrechtbank en arbeidshof en zijn het referentiepunt voor centrales en dienstencentra/syndicaal loket voor gespecialiseerde en geïndividualiseerde raadgeving.
Job
Sector: 
Juristiek en notariaat
Maatschappelijke dienstverlening
Onbepaald
Jobtype: 
Jobaanbieding
Jobinhoud: 

Profiel en opdracht

 • Verlenen van juridisch advies, bespreken van dossiers, minnelijke schikkingen voorstellen.
 • Voorbereiden en afwerken van procedure-dossiers.
 • Inlichtingen geven aan leden over stand van zaken in hun dossier.
 • Administratieve taken bij de klachtenafhandeling verzorgen.
 • De door de leden ontvangen informatie en mededelingen onderzoeken en indien nodig opvragen van documenten bij externe instanties.
Gewenst profiel: 

Jouw sterke competenties

 • Empathisch en dienstverlenend communiceren: actief luisteren, een duidelijke en begrijpbare uitleg geven, zakelijk communiceren
 • Informatie kunnen verwerken en een analytisch denken hebben
 • Dienstverlenende attitude: klantvriendelijke houding, respectvol, beleefd en vriendelijk omgaan met elk individu en nauwkeurig en met respect voor deadlines en procedure werken
 • Professionele deskundigheid: een goede actieve kennis van het Nederlands en het Frans, een grondige kennis van het arbeidsrecht en de sociale zekerheidsreglementering
Wij bieden: 

Ons aanbod

 • Een zinvolle job: je krijgt de kans om elke dag mensen te helpen en op te komen voor een democratische, rechtvaardige en solidaire samenleving.
 • Een boeiende job: met veel contacten, je werkt autonoom en in teamverband.
 • Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden: naast een degelijk basisloon, bieden we je belangrijke aanvullende voordelen. Een glijdend uurrooster en een interessante vakantieregeling zorgt voor een leefbare balans tussen je werk en privé.
 • Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur
Hoe solliciteren?: 

Indien je wenst te worden uitgenodigd voor de selectieproeven, maak je gemotiveerde kandidatuur met CV over aan:

Sophie Vermandere, Personeelsverantwoordelijke, Pletinckxstraat 19-1000 Brussel (Select.BHVL@acv-csc.be) ten laatste op woensdag 25 oktober 2017.

Vergeet niet te vermelden welke standplaats (Brussel, Leuven of beide) je voorkeur geniet.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer 02/557.85.31.

Locatie: 
Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel of Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo
Deadline: 
11/10/2017 - 14:30 tot 25/10/2017 - 17:00