JONGERENCOACH VRIJWILLIGERSWERKING

Bedrijfsnaam: 
Jes vzw
Bedrijfsomschrijving: 
JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende organisatie met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen. JES staat voor: VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen. CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op en af met mogelijkheden. OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding. EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader. VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.
Job
Sector: 
Onderwijs en vorming
Socioculturele sector
Jobtype: 
Vrijwilligerswerk
Jobinhoud: 

De organisatie heeft 3 secretariaten: Brussel (inclusief een werking gericht op Vlaams-Brabant), Antwerpen en Gent.
Voor haar werking in Antwerpen, meer bepaald het geïntegreerde jeugdcentrum Branderij in Borgerhout is JES vzw op zoek naar een voltijdse jongerencoach. Het centrum opereert vanuit de Borgerhoutsestraat en ontplooit vindplaatsgerichte werkingen in de wijken Den Bleek en  Borgerhout-Oost intramuros op de as Koxplein – Montgomeryplein – L. Naeyaertplein.

De werking in Antwerpen omvat volgende werkterreinen:
-    kadervorming van (toekomstige) jeugdwerkers
-    jeugdculturele projecten en een stadsavontuurlijk activiteitenaanbod
-    exploitatie en programmatie  jeugdcentrum de Branderij (Borgerhout)
-    opleiding en tewerkstelling
-    uitbouw jeugdcentra die inzetten op Arbeid, Competentiebewustwording en –herkenning en Onderwijs
Meer info over JES vzw op www.jes.be

 

Functieomschrijving:

De vrijwilligerscoach voert het vrijwilligersbeleid van JES uit op lokaal en bovenlokaal vlak. 

De vrijwilligerscoach staat in de eerste plaats in voor het ondersteunen van onze vrijwilligersploegen in Borgerhout, zowel op individueel als op collectief vlak.  Samen met de jeugdwerkers en vormingswerkers neemt hij/zij een rol op in het ontwikkelingstraject van de vrijwilligers.
De coach vormt samen met de andere coaches van JES Antwerpen de startmotor in het kader van verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk en – beleid. 

Een jongerencoach zet in op individuele ondersteuning, talentontwikkeling, inspraak en participatie (vrijwilligersvergaderingen), groepsvorming en ontwikkelt samen met de vrijwilligers visie op competentietrajecten.
Naast deze kernopdracht doet hij/zij aan project cycle management op de verschillende projecten en evenementen die JES Antwerpen jaarlijks uitvoert.  De jongerencoach neemt hier een sturende rol in.
De coach fungeert als draaischijf binnen ons geïntegreerd jeugdwerk.  En is de schakel tussen de verschillende jeugdgroepen, jeugdwerkers en de verschillende lokale actoren en slaagt erin een link te leggen tussen lokaal en bovenlokaal (jeugd)werk in de stad Antwerpen.

Hij/zij werkt methodieken uit met betrekking tot het competentiegericht werken in en vanuit de vrije tijd .

Hij/zij staat samen met coördinator en medewerkers in voor de verspreiding van de expertise in de Antwerpse jeugdwerksector.

Gewenst profiel: 

kennis en ervaring

 heeft minimaal een diploma van het hoger onderwijs korte type

 heeft ervaring in minimaal 2 van onderstaande domeinen :

  • het organiseren  en geven van kadervorming aan jongeren, op de verschillende niveaus & bij voorkeur in een (groot)stedelijke context met een divers publiek ;
  • het hebben van kennis en inzicht in het werken met eerder of elders verworven competenties (EVC)
  • het organiseren en geven van (voor)opleidingen aan laaggeschoolde jongeren.

 -    het werken met individuen en groepen

 heeft kennis van de doelgroep maatschappelijk kwetsbare jongeren

vaardigehden

Projecten ontwikkelen en beschrijven (.draaiboek maken, voorbereiding subsidiedossiers,…)

Zelfstandig als in een team werken

Begeleiden van een divers stedelijk jongerenpubliek vanuit een emancipatorische visie

Op een vlotte manier contacten leggen en onderhouden met jongeren op een vindplaatsgerichte manier.

houding en gedrag

Hij/zij is een stadsmens

Hij/zij bruist van energie en neemt initiatieven

 

Specifieke vereisten

Bereid zijn tot avond- en weekendwerk

Wij bieden: 
  • Voltijds contract van onbepaalde duur
  • Barema PC 329
  • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
  • Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief
  • Professionele ontwikkelingskansen in een dynamische organisatie
  • Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren, flexibele recuperatie
  • Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job

 

Hoe solliciteren?: 

Geïnteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 22 maart 2021 naar:

JES vzw

Job.antwerpen@jes.be
Aan: Inge Van Brabant zakelijk directeur

Meer info te verkrijgen bij Filip Balthau (coördinator JES Antwerpen)

Filip.Balthau@jes.be  of 0491 71 46 14

VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP

Locatie: 
JACO De Branderij Borgerhoutsestraat 36 2140 Borgerhout
Deadline: 
18/02/2021 - 18:15 tot 22/03/2021 - 00:00