Deskundige DGH

Bedrijfsnaam: 
Provincie Oost-Vlaanderen
Bedrijfsomschrijving: 
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be . Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek. Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus. Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving. Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit. Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?
Job
Sector: 
Gezondheidszorg
Overheid en social profit
Jobtype: 
Jobaanbieding
Jobinhoud: 

PAULO-Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening organiseert gespecialiseerde opleidingen voor hulpverleners-ambulanciers en andere professionele hulpverleners, om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en te onderhouden.

PAULO is een onderdeel van de directie onderwijs en vorming.

Je staat mee in voor de verdere uitbouw van het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening, zodat de wettelijke opleidingen kwalitatief en efficiënt kunnen georganiseerd worden.

Je voert hiervoor lesopdrachten uit in de basisopleidingen en permanente vormingen en participeert ook aan de inhoudelijke voorbereidingen van deze lesopdrachten.

Daarnaast sta je mee in voor de verdere uitbouw van de opleidingen voor derden, d.w.z. scholen, bedrijven, kinderopvangcentra, rusthuizen, politiekorpsen, brandweer, lokale besturen en andere doelgroepen die EHBO-opleidingen vragen.

Je ondersteunt ook de administratieve werking van de opleiding voor wat betreft planning en opvolging van de diverse aangeboden opleidingen.

Je rapporteert aan de opleidingsdirecteur van de opleiding DGH en werkt nauw samen met de pedagogische deskundige, voor wat betreft de pedagogische aspecten.

Opleidingen worden ook op locatie voorzien, deze gaan verspreid door in de provincie Oost-Vlaanderen.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Gewenst profiel: 

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen via https://vacatures.oost-vlaanderen.be/.
Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).
Wij bieden: 

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

De tewerkstellingsplaats is: Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent). 

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B, rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…
Hoe solliciteren?: 

Vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen maandag 5 april 2021 via https://vacatures.oost-vlaanderen.be/.

 

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • diploma:
  - bachelor verpleegkunde of
  - bachelor vroedkunde (uitgereikt vóór 01/10/2018) of
  - gegradueerde verpleegkunde
 • een BBT (Bijzondere Beroepstitel) spoed en intensieve zorgen of een geldig brevet DGH
 • rijbewijs B
 • motivatiebrief (vrijblijvend).
 •  

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

Locatie: 
Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk
Deadline: 
24/02/2021 - 14:00 tot 05/04/2021 - 23:00