Contractbeheerder vastgoed

Bedrijfsnaam: 
Vlaamse overheid
Bedrijfsomschrijving: 
Je komt terecht bij Het Facilitair Bedrijf, dat als missie heeft om een inspirerende en duurzame werkomgeving te creëren opdat onze collega's van de Vlaamse overheid kunnen uitblinken. Deze missie wordt benaderd vanuit een duidelijke visie ‘Samen bouwen aan de overheid van de toekomst. Het Facilitair Bedrijf staat concreet in de uitvoering van het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van facilitair management en verantwoordelijk is voor het vastgoedbeheer, werkplekinrichting, gebouwgebonden facilitaire diensten, schoonmaak, catering, digitale drukkerij, goederen- en contractbeheer en logistiek transport. Daarnaast ondersteunt Het Facilitair Bedrijf alle entiteiten van de Vlaamse overheid maximaal door het aanbieden van ICT- en informatiediensten, -producten en -advies, om op die manier bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel en de lokale besturen en provincies.
Job
Sector: 
Administratie
Bouw en immobiliën
Facilitair beheer
Juristiek en notariaat
Overheid en social profit
Jobtype: 
Jobaanbieding
Jobinhoud: 

Heb jij affiniteit met vastgoed en/of financieel beheer? Ben jij een krak in het opvolgen van dossiers of contracten? En wil je je vastbijten in het contractbeheer voor vastgoed van de Vlaamse overheid? Dan ben jíj de collega die we zoeken!

Als contractbeheerder vastgoed beheer je je eigen vastgoedportefeuille, goed voor een budget van 30 miljoen euro. Jij staat in voor het opvolgen van huurcontracten en alle verplichtingen die erin staan; je zorgt ervoor dat nieuwe contracten worden afgesloten wanneer nodig. Daarnaast ben je ook bezig met het financieel beheer van deze contracten: opvolgen van betalingen, huur, belastingen, vastgoedlasten, verzekeringsdossiers en leegstandsbeheer, etc.

Doel van de functie:

Beheren en behandelen van vastgoeddossiers en -gegevens teneinde ervoor te zorgen dat interne processen efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen en dat procedures, wet en regelgeving worden gerespecteerd.

Gewenst profiel: 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 1. Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en ten laatste in oktober 2019 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

 

Wij bieden: 
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.

 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten.

 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

 • Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.

 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen

 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

 

Hoe solliciteren?: 

Solliciteer ten laatste op 30 augustus 2019 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.

Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het ingevuld sollicitatieformulier, zo nodig samen met een kopie van je diploma, toegangsbewijs of attest dat je nog student bent, uiterlijk op de uiterste sollicitatiedatum naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail of de datum van de poststempel geldt als bewijs).

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Sabrina Prieus

Teamhoofd vastgoed

sabrina.prieus@vlaanderen.be 

tel 0491 88 67 83

 

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

 

Willem Sunaert

selectieverantwoordelijke

willem.sunaert@vlaanderen.be  

tel 04 90 11 15 46

 

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Locatie: 
Herman Teirlinckgebouw, Brussel
Deadline: 
08/08/2019 - 10:00 tot 30/08/2019 - 00:00