Applicatiebeheerder HR (informaticus)

Bedrijfsnaam: 
Agentschap Overheidspersoneel
Bedrijfsomschrijving: 
Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt de Vlaamse overheid bij haar uitdagingen op het vlak van personeel en organisatie. AgO bouwt een gemeenschappelijk dienstencentrum voor personeel en organisatie uit binnen de Vlaamse overheid met een dienstverlening rond werving en selectie, HR- en organisatiebeleid, personeelsadministratie en personeelsregelgeving. Als Applicatiebeheerder HR kom je terecht binnen de dynamische afdeling HR Technologie en Data (HRTD), en meer bepaald binnen het team applicaties, dat o.a. instaat voor: • de ontwikkeling, het onderhoud en het functioneel beheer van de HR-gerelateerde technologie binnen de Vlaamse overheid; • het beheer van het belangrijkste personeelssysteem Vlimpers (in Oracle/Peoplesoft HCM 9.2); • het beheer van diverse ondersteunende HR-tools en interfaces naar interne en externe toepassingen en/of bronnen. De afdeling HR Technologie en Data streeft naar een data-gedreven bedrijfsvoering door het aanbieden van kwaliteitsvolle HR-rapportering. Dit gebeurt door middel van een uitgebreid datawarehouse en rapporteringsplatform (IBM Datastage en IBM Cognos). Tot slot tal werkt de afdeling HR Technologie en Data aan projecten die de volgende generatie van geïntegreerde HR-technologie en verdere digitalisering van HR-processen binnen de Vlaamse overheid voorbereidt. Het verzekeren van de informatieveiligheid en een toekomstgerichte architectuur vormen de rode draad doorheen de werking.
Job
Sector: 
Elektronica en elektrotechniek
ICT, telecom en internet
Jobtype: 
Jobaanbieding
Jobinhoud: 

Heb je zin om mee te werken aan de configuratie en beheer van HR-systemen bij de Vlaamse overheid? En staat gebruiksvriendelijkheid voor jou centraal? Dan is deze functie zeker iets voor jou!

Als applicatiebeheerder HR sta je mee aan het stuur van het  HR-systeem van de Vlaamse overheid.  Je zorgt mee voor het beheer en de juiste oplossing bij problemen. Samen met jouw collega's analyseer je hoe dit binnen de organisatie kan gebruikt worden.

Je werkt je stapsgewijs in door mee te lopen met ervaren collega’s en leert zo de kneepjes van het vak. Het principe is al doende leren en ontwikkelen. Je krijgt ook de nodige autonomie om je taken uit te voeren en bovendien bieden we je de mogelijkheid om opleidingen te volgen en je carrière binnen de IT-wereld verder uit te bouwen.

Als Applicatiebeheerder HR kom je terecht binnen de dynamische afdeling HR Technologie en Data (HRTD), en meer bepaald binnen het team applicaties, dat o.a. instaat voor:

 • de ontwikkeling, het onderhoud en het functioneel beheer van de HR-gerelateerde technologie binnen de Vlaamse overheid;
 • het beheer van het belangrijkste personeelssysteem Vlimpers (in Oracle/Peoplesoft HCM 9.2);
 • het beheer van diverse ondersteunende HR-tools en interfaces naar interne en externe toepassingen en/of bronnen.
Gewenst profiel: 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n) :

1. Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Wij bieden: 
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111)). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Wanneer je voldoende bent ingewerkt kan je tot 2 dagen per week van thuis uit werken.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

 

Hoe solliciteren?: 

Solliciteer ten laatste op 6 november 2019 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.

Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingevuld (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Locatie: 
Brussel
Deadline: 
16/10/2019 - 12:15 tot 06/11/2020 - 00:00