Communicatie ondersteuning jeugdwerking CW

Organisation: 
D'Broej Centrum West
About the organisation: 
D'BROEJ vzw, “De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren”, wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschapelijk kwetsbare context. dat doen we vanuit 8 deelwerkingen. Die uitvalsbasissen zijn gevestigd in achtergestelde buurten in Brussel: Zwarte Vijvers in Molenbeek, Chicagowijk, Anneessenswijk en Oud-Laken in Brussel-Stad, Peterboswijk in Anderlecht, Wijk Chambéry in Etterbeek en de Brabantwijk in Schaarbeek. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, bieden we een positieve belevingsruimte waarin jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien. Zeven deelwerkingen benoemen we als jeugdhuizen: het zijn een tweede thuis voor honderden kinderen en jongeren uit die wijken, waar ze over de vloer komen om deel te nemen aan de meest uiteenlopende acitivteiten en altijd een luisterend oor vinden bij de jeugdwerkers. Het betreft: Jeugdwerking Chicago (Brussel), Centrum West (Molenbeek), Ratatouille (Schaarbeek), Vereniging Marokkaanse Jongeren (Molenbeek), MIKS (Laken), Jongerenwerking Peterbos (Anderlecht) en de jeugdwerking van Chambéry (Etterbeek). Onze achtste werking is de sociaal sportieve boksclub Brussels Boxing Academy in het centrum van de stad, waar jongeren uit de wijk samen met jongeren uit het hele gewest komen trainen. De vier pijlers van het jeugdwelzijnswerk van D'Broej zijn: zinvolle vrijetijdsaabod, welzijnsfunctie, brugfunctie en signaalfunctie.
Street + number: 
Menenstraat 24
Zipcode: 
1080
City: 
Brussel
Email: 
rudy.raes@dbroej.be
Phone: 
02 411 09 04
Stage
Content internship: 

 1. Het ontwikkelen van een strategie op het vlak van interne communicatie.

 2. Het promoten van bepaalde producten van de jeugdwerking:  Rap op stap, Avatar, Nieuwkomers en Molenwest.

 3. Het up to date houden van de externe communicatie op het vlak van vormgeving en inhoud.

      a) Vormgeving van de website

      b) Het voorzien van actuele informatie van de instagram en facebookpagina.

 4. Het organiseren van evenementen rond Rap op Stap, de buitenlandse projecten, de partnerships.

 5. Het organiseren van het Bozar-festival "The next Generation".

 6. Het ontwikkelen van folders en affiches met betrekking tot het jaaraanbod en het vakantieaanbod.

 7. Het rapporteren rond projecten:  vormgeving

 8. Het ontwikkelen van promotiemateriaal Centrum West.

 9. Het communiceren rond Centrum West in de pers.

Desired profile: 

Graag een tweede jaarstudent.

Mocht de stage in oktober kunnen beginnen, dan is dit een must.

Graag vlot tweetalig: Frans en Nederlands.

Opleidingsprofiel: 
Graduaat in de marketing- en communicatiesupport
We offer: 

1 stage plek

How to apply?: 

 Graag per mail:  CV en motivatiebrief

Desired internship period: 
Vanaf oktober 2021
Deadline: 
Friday, 7 May, 2021 - 18:15 to Friday, 5 November, 2021 - 18:15